CONTACT

VX Blog

Nieuws, updates & blogs

Steeds minder tijd voor de 'core' van uw business?

In een snel veranderende wereld worden bedrijven gedwongen om continu na te denken over hun proposities. Zijn de producten of diensten die geleverd worden nog wel datgene waar behoefte aan is? Is de toegepaste technologie al verouderd? Wat zijn de ontwikkelingen in de markt? Wat doen de concurrenten? Moeten we voorop lopen of juist iets achter? Klopt het verdienmodel nog? Doet de organisatie de juiste dingen? Vragen die de onderneming zich geregeld zou moeten stellen maar die vaak door de operationeel spelende problematieken op een zijspoor belanden.

Naast de specialismes die uw bedrijf te bieden heeft aan de markt, is er een veelvoud aan specialismes nodig voor de bedrijfsvoering. Denk alleen al aan personeelsbeleid, juridische vraagstukken, noodzakelijke bedrijfscertificeringen, geldende wetgeving en benodigde IT voorzieningen. Het management van de onderneming wordt in hoog tempo met een groeiend aantal vragen opgezadeld. Het gevolg hiervan is dat er steeds minder tijd overblijft voor het echt besturen van de onderneming. Daarbij komt dat de benodigde vakkennis om tot gefundeerde besluiten te komen vaak niet eens aanwezig is in de eigen organisatie.

 

Sturen op resultaat
Veel bedrijven kiezen ervoor bepaalde bedrijfsonderdelen, of functies daarvan, extern in te kopen. Er wordt dan gestuurd op een afgenomen resultaat in plaats van het zelf moeten sturen van functionarissen met de inhoudelijke kennis. Is de bedrijfsactiviteit geen onderdeel van de ‘core business’? Dan wordt uitbesteding steeds vaker overwogen. Soms zijn de overwegingen eenvoudig: de catering, het gebouwonderhoud of de fysieke beveiliging wordt vaak uitbesteed. Bij het uitbesteden van de HR of IT komen andere aspecten om de hoek kijken: bedrijfskennis en bedrijfscultuur. Een goede dienstverlener speelt hierop in, het alleen hebben van een goede oplossing of dienst is dan niet genoeg.

 

Van Informatie Technologie naar Informatie Management
Als het gaat om Informatie Technologie is het tegenwoordig onmogelijk alle benodigde technische kennis met 1 of 2 eigen medewerkers volledig af te dekken. Kennis die ook niet direct bijdraagt aan ‘de core business’ en daarbij ook nog eens vluchtig is als deze niet onderhouden wordt. De vertaling van de functionele organisatiebehoefte naar de juiste inzet van techniek blijft vaak onderbelicht; het is de technische insteek die de overhand heeft. De meeste bedrijven investeren tegenwoordig in een Informatiemanager. Hij of zij dient over voldoende conceptuele IT kennis te beschikken en moet in staat zijn de juiste informatiebehoefte binnen het bedrijf vast te stellen. De technische kennis en de beschikbaarheid van de IT voorzieningen wordt vervolgens ingekocht bij een IT dienstverlener. Bijkomend voordeel is dat de IT geen ‘Single Point of Failure’ meer vormt; bij ziekte van eigen personeel of tijdens vakantie periodes is er geen afhankelijkheid.

 

Kies een complete dienstverlener
Als u uw kostbare tijd liever niet meer besteedt aan IT vraagstukken maar wel begrijpt dat uw bedrijfsvoering sterk afhankelijk is van goed werkende en altijd beschikbare IT voorzieningen, kan uitbesteding uitkomst bieden. Idealiter kiest u voor een IT dienstverlener die naast gedegen technische kennis, bewezen functionele oplossingen biedt. De dienstverlener is dan in staat mee te schakelen in de vertaling van informatiebehoefte naar functionaliteit en technische inrichting. De dienstverlener moet een verlengstuk zijn van uw onderneming. Niet een leverancier die onevenredig veel aansturing behoeft op basis van lastig meetbare prestatie indicatoren.

Meer weten? Neem contact met ons op, wij komen graag eens een uurtje sparren vanuit uw perspectief!

PLAN AFSPRAAK